FORMULARZ ANONIMOWEGO ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

EN VERSION

FORMULARZ ANONIMOWEGO ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Poprzez formularz możesz całkowicie anonimowo zgłosić nieprawidłowości w Sanok Rubber Company SA.

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Wysłano formularz. Dziękujemy!

Zasady dotyczące anonimowego zgłaszania naruszeń

  • wszystkie zgłoszenia trafiają do Rzecznika Etyki w Sanok Rubber Company SA, którego działalność szczegółowo opisuje Kodeks Etycznego Postępowania,

 

  • w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy Członka Zarządu Sanok Rubber Company SA, zgłoszenie zostaje przekazane Przewodniczącemu Rady Nadzorczej,  w każdym innym przypadku zgłoszenie trafia do Prezesa Zarządu Sanok RC SA,

 

  • formularz zapewnia zachowanie anonimowości dla osoby zgłaszającej, nie gromadzimy jakichkolwiek danych wskazujących na autora wiadomości o ile nie zostaną one dołączone w treści w wiadomości,

 

  • w przypadku gdy autor umieści w treści wiadomości dane pozwalające na jego identyfikację, zapewniamy iż będą one chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz aktami wewnętrznymi dotyczącymi ochrony danych osobowych. Podanie danych osobowych, będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie.

 

  • po wyjaśnieniu zgłoszonej sprawy zamieszczone przez autora dane pozwalające na jego identyfikację zostaną usunięte w sposób trwały z wszelkiej dokumentacji przechowywanej w formie cyfrowej lub fizycznej,

 

  • postaraj się dokładnie opisać wszystkie okoliczności zaobserwowanych nieprawidłowości

EN VERSION

FORMULARZ ANONIMOWEGO ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

WRÓĆ DO STRONY GŁÓWNEJ

SANOK RUBBER COMPANY SA

Wszelkie prawa zastrzeżone

© 2019 Sanok Rubber Company S.A.

FORMULARZ ANONIMOWEGO ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

FORMULARZ ANONIMOWEGO ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI